รายการตัวชี้วัดอื่นๆ สปสช. เขต 2

ทั้งหมด 10 ผลลัพธ์

KPIตัวชี้วัดอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์เขตฯ 2
N1711อัตราการรับเข้านอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหืด(ASTHMA)4.472.893.532.407.014.34
N1721อัตราการรับเข้านอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD)29.8831.4717.6222.1427.9626.23
N1731อัตราการตายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรค/ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด(SEPSIS)29.1614.4417.9816.5019.5419.84
N1741ข้อมูลประชากรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กลุ่ม 1 ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง 53.2446.4347.9642.5650.5848.20
N1742ข้อมูลประชากรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กลุ่ม 2 ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป11.4422.1011.6813.089.7612.67
N1743ข้อมูลประชากรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กลุ่ม 3 หญิงตั้งครรภ์2.164.793.171.762.062.80
N1744ข้อมูลประชากรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กลุ่ม 4 เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี1.716.948.290.760.563.62
N1745ข้อมูลประชากรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่ไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายหลัก1.481.081.520.970.971.15
N1746ข้อมูลประชากรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทั้งหมดที่อยู่ใน 4 กลุ่ม 6.2931.0027.574.3021.1710.10
N1751อัตราการรับเข้านอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (STEMI)0.000.000.000.000.000.00