สรุปการส่งข้อมูล QOF, NCDs

2560

ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

ข้อมูลหน่วยงาน QOF (จำนวนพื้นที่) NCDs (จำนวนพื้นที่)
#จังหวัดส่ง > 80%ทั้งหมดร้อยละข้อมูลส่ง > 80%ทั้งหมดร้อยละข้อมูล
53อุตรดิตถ์91090.001010100.00
63ตาก91090.0091090.00
64สุโขทัย99100.0099100.00
65พิษณุโลก1111100.00101190.91
67เพชรบูรณ์1212100.001212100.00