รายการตัวชี้วัด กองทุน NCDs (DM, HT)

ทั้งหมด 20 ผลลัพธ์

รอบที่ 1 : กองทุน ผลงาน 6 เดือน ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559, รอบที่ 2 : กองทุน ผลงาน 12 เดือน ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
KPIตัวชี้วัดอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์เขตฯ 2
fund_0001อัตราผู้ป่วยเบาหวาน มีการตรวจหาระดับ HbA1c อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี71.8069.3463.2282.5965.0670.31
fund_0002อัตราผู้ป่วยเบาหวาน มีการตรวจวิเคราะห์ Lipid profile ประจำปี75.2073.1366.0775.2255.9467.48
fund_0003อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจ Microalbuminuria อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี56.0551.2557.0775.1948.6058.35
fund_0004อัตราผู้ป่วยเบาหวาน ได้ตรวจจอประสาทตา อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี52.9747.5963.0861.1046.6554.74
fund_0005อัตราผู้ป่วยเบาหวาน ได้รับการตรวจเท้าอย่างละเอียดประจำปี50.1747.6562.9462.3354.2256.75
fund_0006ผู้ป่วยเบาหวานมี Microalbuminuria และได้รับยากลุ่ม ACEI หรือ ARB HMAIN50.2142.1259.0748.4053.6951.53
fund_0007อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูง มีการตรวจวิเคราะห์ Lipid profile ประจำปี65.5762.6555.6773.6152.9361.39
fund_0008อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ได้รับบริการตรวจ creatinine76.7775.2769.4280.9374.0774.97
fund_0009อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ได้รับบริการตรวจ Fasting plasma glucose (FPG) หรือ DTX76.9071.3683.5186.5177.9879.72
fund_0010อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับ HbA1c อายุน้อยกว่า 65 ปี ค่า HbA1C น้อยกว่าหรือเท่ากับ 746.2551.0555.6052.5445.5850.20
fund_0011อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับ HbA1c อายุเท่ากับหรือมากกว่า 65 ปี ค่า HbA1C น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8.581.3282.2781.1782.5980.2981.47
fund_0012ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีแผลที่เท้า0.020.190.040.000.100.06
fund_0013ร้อยละผู้ป่วย HT มีระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ 2 ครั้งสุดท้าย <140/90 mmHg57.0059.0566.1568.2357.2462.04
fund_0014อัตราผู้ป่วยเบาหวาน พบภาวะแทรกซ้อนทางไต ในช่วง 12 เดือน11.519.2414.5011.0217.9513.65
fund_0015อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูง พบภาวะแทรกซ้อนทางไต ในช่วง 12 เดือน3.814.347.283.857.675.61
fund_0016อัตราผู้ป่วยเบาหวาน มีระดับ LDL < 100 mg/dl43.1551.5548.5356.8349.9250.57
fund_0017จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น Ketoacidosis, Hyperosmolarity, Hypoglycemia, Coma) สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ต่อผู้ป่วยเบาหวานสิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ0.061.331.441.151.341.12
fund_0018จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ต่อผู้ป่วยเบาหวาน สิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ0.000.020.150.000.190.09
fund_0019จำนวนผู้ป่วยตัดขาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ต่อผู้ป่วยเบาหวานสิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ0.000.000.010.000.020.01
fund_0020จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ต่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ0.120.700.370.300.520.40