พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

เขตสุขภาพที่ 2

#จังหวัดจำนวน(คน)
53อุตรดิตถ์28
63ตาก58
64สุโขทัย443
65พิษณุโลก49
67เพชรบูรณ์75
 จำนวนรวม653